Uppkoppling live till vår personals mobiltelefoner.

Verktyg för kommunikation med våra kunder och leverantörer. Här kan du koppla upp dig för att se videostream direkt från våra medarbetarers mobiltelefoner. OBS! Normalt är vi inte uppkopplade mot internet med våra mobilkameror. Du bör ha fått en anvisning från någon av våra medarbetare som hänvisat dig hit och angett att dom har kopplat upp sin mobilkamera till internet. Kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Välj person nedan du talat med nyligen för att se live videostream.


    

Gilla Anvisningar:
Då du valt personlänk så kommer ett nytt fönster att öppnas. Här kommer du få alternativ på hur videostream ska visas i din webläsare.

Mediaplayer
Java plugin
Javascript m.m.

Fungerer det inte kan du välja bakåt för att göra ett nytt val.

Bildkvaliten kan variera beroende på vilken uppkoppling vi f.n. har med mobiltelefonen.